Belangrijke data 2010-2011

2010 -2011
6 september Eerste schooldag
8 september Start Jantje Betom
10 september  Eerste steen nieuwbouw locatie Schoolstraat
15 september Feestelijke openingsviering van het schooljaar
16 september Fietscontrôledag, groep 4 t/m 8 
20 september Jaarvergadering ouderraad en groepsinformatieavond voor groep 3 t/m 8 op locatie Uitterweert en groep 5 t/m 8 op locatie Heilweg
27 september Jaarvergadering ouderraad en groepsinformatieavond voor groep 3 en 4 op locatie Paepestraat
27 september t/m 15 oktober Themaweken   “ Samen bouwen"
11 oktober t/m 15 oktober Kijkweek in de groepen 1/2
4 november  Ouderavond leerlingenzorg
8 november t/m 12 november Herfstsignalering groep 3 (leestoets)
15 november Rapporten mee 
18 november Klassensurpriseavond groep 1 t/m 5
22 november Eerste schooldag locatie Schoolstraat in het nieuwe gebouw
22 en 23  november 10-minutengesprekken groep 1 t/m 8
29  november  Pietenmiddag groep 1 t/m 4
1 december Inloopavond 
3 december Sinterklaas op school
16  december Kerstviering
10 t/m 14 januari  Toetsweek groep 8
2 t/m 4 februari Cito eindtoets groep 8
17 t/m 28 januari Toetsweken groep 2 t/m groep 7
1 t/m 3 februari Cito eindtoets groep 8
2 t/m 18 februari Themaweken  "Machines maken het"
14 februari Rapporten gaan mee
17 februari Viering 10- jarig bestaan de Brug
18 februari Officiële opening gebouw locatie Schoolstraat
19 februari Open huis van 12.00 uur tot 15.00 uur
21 en 22 februari 10-minutengesprekken groep 1 t/m 7
21 en 22 februari Tentoonstelling "Machines maken het"
4 maart Snaterfestival en Gakkenfestival
14 maart t/m 1 april Themaweken  "Werken aan vrede"
16 maart Onderwijskundige rapporten groep 8 gaan mee
21 en 22 maart Adviesgesprekken Voorgezet Onderwijs
31 maart Inloopavond "Werken aan vrede"
4 t/m 8 april Lentesignalering groep 3 (leestoets)
4 april Schoolkamp Ameland groep 7 en 8 locatie Uitterweert
13 en 20 april Schoolvoetbaltoernooi
14 april Theoretisch verkeersexamen groep 7
15 april Sponsorloop
15 april Palmpaasoptocht groep 1 t/m 4
 20 april Praktisch verkeersexamen groep 7
21 april Paasmaaltijd, eindtijd 14.00 uur
9 t/m 27 mei Themaweken "Natuur, je buur"
17 en 18 mei Cito entreetoets groep 7
20 mei Sport-en speldag groep 1 t/m 8 eindtijd groep 1 t/m 4: 12.00 uur, eindtijd groep 5 t/m 8: 14.00 uur
24 en 25 mei Cito entreetoets groep 7
26 mei  Fiets/ wandeltocht door Westervoort ter afsluiting van "Natuur  je buur!"
6 t/m 17  juni Toetsweken groep 1 t/m 7
23 juni Schoolreisje 
27 juni  Rapporten mee
29 juni 10-minutengesprekken groep 7 en 1 t/m 6 op verzoek
30 juni ‘s Middags groepen doorschuiven
30 juni 10-minutengesprekken groep 7
5 juli Afscheid groep 8 
7 juli Afsluiting schooljaar
8 juli Laatste schooldag, eindtijd 12.00 uur
22 augustus Eerste schooldag

Gymtijden 

Locatie Schoolstraat
Wanneer de gymtijd van uw kind aan het begin of het einde van de schooltijd valt, verwachten wij uw kind bij sporthal 'De Pals' of kan het er worden opgehaald. Kinderen die overblijven, gaan onder begeleiding van de leerkracht van 'De Pals' naar school en van school naar 'De Pals'. 
Kinderen die in de directe omgeving van school wonen, kunnen, indien u dat wenselijk acht, altijd met de leerkracht mee teruglopen naar school.
Locatie Schoolstraat
groep 3  maandag 11.00-11.45 uur, donderdag 10.30 - 11.15 uur; 
groep 4  maandag 12.45-13.30 uur, donderdag 09.30 -10.15 uur; 
groep 5  dinsdag 13.15-13.55 uur, donderdag 13.15-13.55 uur; 
groep 6  maandag 13.55 -14.35 uur, donderdag 13.55 -14.35 uur; 
groep 7  maandag 14.00-14.45 uur, donderdag 11.15-12.00 uur; 
groep 8  maandag 10.00-10.45 uur,donderdag 08.30-09.30 uur. 

Locatie Uitterweert
De kinderen van deze locatie hebben hun gymlessen in sporthal 'De Nieuwhof'.
Zij gaan daar met hun leerkracht naar toe.
groep  3    dinsdag  11.20-12.00 uur, vrijdag 09.15 -10.00 uur;
groep 4/5 dinsdag , 12.00-12.35 uur vrijdag 10.00-10.40 uur;
groep 6/7 dinsdag  10.40-11.20 uur, vrijdag 10.40-11.20 uur;
groep  8 dinsdag 12.35-13.15 uur, vrijdag 13.55-14.35 uur.

Vakantie en vrije dagen 2010-2011 

Groep 1 t/m 8 vrij

4 oktober 's middags (studiedag team)

Herfstvakantie 18 t/m 22  oktober
Groep 1 t/m 8 vrij  10 november ( studiedag SCO R'IJssel)
Groep 1 t/m 4 vrij 26 november
Kerstvakantie 17 december 12.00 uur t/m 31 december 2010
Groep 1 t/m 4 vrij 28 januari
Groep 1 t/m 4 vrij 31 januari(studiedag team onderbouw)
Voorjaarsvakantie 7 t/m  11 maart
Groep 1 en 2 vrij 1 april
Meivakantie( inclusief Pasen) 21 april, 14.00 uur t/m 6 mei
Hemelvaart  2 en 3 juni
Groep 1 t/m 4 vrij 10 juni
 Pinkstermaandag 13 juni
Groep 1 en 2 vrij 24 juni
Groep 1 t/m 8 vrij 28 juni 's middags (studiemiddag team)
Zomervakantie 8 juli 12.00 uur t/m 19 augustus

Schooltijden 

Locatie Schoolstraat
Groep 1 t/m 4
maandag, dinsdag en donderdag 08.30-14.45 uur
woensdag en vrijdag 08.30-12.00 uur
 
Groep 5 t/m 8
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.45-15.00 uur
woensdag 08.15-12.15 uur
 
 
Locatie Uitterweert
Groep 1 t/m 4
maandag, dinsdag en donderdag 08.30-14.45 uur
woensdag en vrijdag 08.30-12.00 uur
 
Groep 5 t/m 8
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30-14.45 uur
woensdag 08.30-12.30 uur
 
Op locatie Uitterweert, locatie Paepestraat en locatie Heilweg wordt met een continu-rooster gewerkt. Alle kinderen blijven in de middagpauze op school om samen met de leerkracht en de klasgenoten te eten en te spelen.

Op alle locaties is er een mogelijkheid voor voorschoolse opvang, vanaf 07.15 uur. Op locatie Uitterweert wordt in ons eigen gebouw naschoolse opvang gerealiseerd door de Kangoeroe. De kinderen van locatie Heilweg kunnen  gebruik maken van de naschoolse opvang van de Tuimelaar Op locatie Paepestraat heeft de naschoolse opvang beschikking over een eigen ruimte. Dit wordt verzorgt de Kangoeroe.